Natuurlijke Beweging Innerlijke Kracht

IMG_2677.jpg
Geest: Meditatie en Tai Chi Chuan
Het meditatieve aspect van Tai Chi Chuan komt tot uitdrukking wanneer we leren bewust te bewegen. Door de aandacht bij het bewegen te houden kunnen we voelen waar spanning en ontspanning in het lichaam is. Dit is behulpzaam bij het vinden van een gecoördineerde en lichte manier van bewegen. Wanneer we de Tai Chi-vorm rustig en met aandacht uitvoeren, kunnen we de bewegingen vloeiend in elkaar laten overgaan. De bewegingen worden zacht en één geheel waarin alle onderdelen, lichaam en geest, met elkaar verbonden zijn.

Mindfulness in Tai Chi Chuan

Wanneer de geest gevuld wordt met de aandacht voor de beweging, wordt hij stil. Je kunt dat ervaren als aanwezig zijn in het heden: er is alleen de beoefening van dat moment. Er ontstaat ruimte. De geest ontspant en de gedachten stroom wordt minder. Er ontstaat een ontspannen en wakkere alertheid, concentratie en waarneming verdiepen zich.

Met de geest oefenen in de les

Bij de beoefening van Tai Chi Chuan komt de oefening met de geest op verschillende manieren tot uiting:

Bij de taoïstische gezondheidsoefeningen richten we ons vooral op de ontspanning en het losmaken van lichaamsdelen, waardoor flexibiliteit ontstaat.

Bij zittende en staande meditatie (zhan zhuang) richten we de aandacht op de adem, waardoor de adem vrij en ruim kan worden.

Tijdens het oefenen van de Tai Chi-vorm worden we ons bewust hoe de energie in het lichaam werkt en oefenen we de waarneming en intentie. Bij partneroefeningen trainen we dat we open en ontspannen blijven in de interactie met de ander.

Bewust bewegen ontspant en brengt de geest terug naar een natuurlijke staat van zijn: innerlijk geconcentreerd, open en helder.